Kayak har nu, i sin helhet, tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter

Under åren 2017-2019 har Kayak stegvis tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter. Den slutgiltiga konverteringen utfördes i början av juni 2019 då de sista prenumerationerna överfördes framgångsrikt till Kayak.

Otavamedias projektledare Jaana Nyström berättar om bakgrunden och händelseförloppet så här:

”Tidigare använde Otavamedia det skräddarsydda Legacy-systemet Leka för hantering av sina prenumerationer. Utvecklingen av systemet ifråga, för att svara på nuvarande och framtida behov, hade kommit till vägs ände. Otavamedias övriga system hade redan uppdaterats och förnyades ytterligare som en del av Kayak-projektet. Ett absolut krav i valet av system var att skapa smidiga och moderna gränssnitt med befintliga system.

Valet föll på Kayak-systemet, vilket kan integreras som en del av en helhetslösning sålunda att varje delområde utnyttjar systemet på bästa möjliga och kostnadseffektiva vis. Jaicoms referenser både gällande produkten och projekthantering var förtroendeingivande och ingav förhoppning om ett framgångsrikt projekt. Kayak installerades i en av Jaicom erbjuden datapark vilket i praktiken innebär att Jaicom ansvarar för upprätthållande av fungerande servrar, säkerhetskopiering och uppdatering av programvara samtidigt som vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Därutöver tror vi att den fortsatta utvecklingen av Kayak innefattande brainstorming med Jaicoms övriga tidskriftsförlagskunder tillför något för alla inblandade parter såväl ur ett egenskaps- som ett förlagsperspektiv.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”En, på förhand rekognoserad utmaning var det faktum att Otavamedias arkitektur består av ett flertal olika system, vilka skulle integreras med Kayak. Ett annat betydande moment var själva konverteringen i vilken information flyttades över från Leka-systemet till Kayaks databas. Vi klarade båda dessa delområden galant och genom att dela upp projektet i flera faser tacklade vi de största produktionsmässiga avbrotten.

Specifikt för tidskriftsbranschen utvecklades, under projektets gång, nya marknadsförings-funktioner, riktad bilagedistributionsegenskaper samt hantering av prenumerationspremier. Dylika nya egenskaper är implementeringsprojektens ”salt” emedan systemet då på riktigt utvecklas till att möta de behov kunden har för att driva sin företagsverksamhet. Samarbetet med Otavamedia fungerade strålande och de utmaningar som uppstod under projektets gång löstes i god anda. Det är ett verkligt nöje att önska också Otavamedia välkommen med i Jaicoms Kayak-familj.”

Otavamedia ger ut 25 tidskrifter. Därutöver producerar de ett flertal kund- och personaltidningar samt ett stort antal nätbaserade tjänster. Kayak ersatte Otavamedias skräddarsydda Leka-system.

Läs mer:
Otavamedia Oy


Kayak i produktion på Viestilehdet

Kayak togs framgångsrikt i bruk på Viestilehdet i början av juni 2019. Viestilehdet ger ut en landsomfattande dagstidning och tre tidskrifter. Den landsomfattande dagstidningen Maaseudun Tulevaisuus är den näst mest lästa beställningsbara tidningen i Finland. Kayak ersatte Anygraafs Cprofit-system.

Viestilehdet Oy:s försäljningsdirektör Petri Numminen kommenterar kriterierna för valet av system samt implementeringsprojektet så här:

”Vår målsättning var att förnya vårt datasystem till att svara mot digitaliseringen samt marknadsföringskraven via nya kanaler utan att för den skull glömma bort basbehoven för prenumerationsmarknadsföring. Därutöver var ett av urvalskriterierna goda integrationsmöjligheter gentemot Viestilehdets, inför förnyelse varande, övriga system för att få till stånd en välfungerande helhet. Möjligheterna att på operativ nivå kunna automatisera diverse processer var också ett av de viktiga urvalskriterierna. Bäst uppfyllde Jaicoms Kayak dessa krav. Kayaks breda användarbas och Jaicoms prov på lyckade implementeringsprojekt vägde också tungt i vågskålen. Eftersom jag själv har erfarenhet av ett motsvarande projekt från tidigare litade jag på att projektet skulle fullföljas med framgång. Projektet förlöpte helt enligt planerna såväl ur ett tidsmässigt som ett budgetperspektiv. Framledes kommer vi att tillsammans med andra Kayak-användare kunna utveckla systemet och samtidigt dra nytta av utveckling gjord i samband med andra projekt.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”Redan på förhand bedömdes Viestilehdets implementeringsprojekt ha en klar struktur och krävde tämligen lite tilläggsutveckling. Konverteringen, det vill säga dataöverföring från det tidigare systemet till Kayak var även i detta implementeringsprojekt den mest kritiska uppgiften. Genom noggrann planering och testning kunde konverteringen utföras framgångsrikt i enlighet med målsättningarna. Engagerade nyckelpersoner och god projektledning på båda sidor spelade också en stor roll i säkerställande av önskat slutresultat. Vi önskar Viestilehdet välkommen med i Kayaks användarskara.”

Läs mer:
Viestilehdet Oy
Maaseudun Tulevaisuus
Koneviesti
Aarre


Dan Gustafsson gick i pension

Dan Gustafsson, som har arbetat som VD på Jaicom AB, har gått i pension i slutet av maj 2018. Vi tackar Danne för det goda jobb han har gjort i ur och skur under alla dessa år. Vi önskar Danne välförtjänta och innehållsrika pensionärsdagar.

Danne skickar hälsningar till alla. Läs hans meddelande nedan:

Hej alla vänner!

Allt roligt har ett slut sägs det ju och för mig inträffar det i morgon då jag slutar min tjänst på Jaicom. Men samtidigt börjar något nytt och förhoppningsvis lika roligt och spännande då jag får förmånen att själv disponera min tid som glad pensionär.

När jag började på Jönköpings-Posten 1981 fick jag höra att i tidningsbranschen jobbar alla väldigt länge. Trodde kanske inte riktigt på det först men det visade ju sig stämma rätt bra. Flera av er kollegor har jag känt i många år och själv blev jag alltså kvar i hela 37 år. Visserligen inte på samma stol, för 1995 tyckte Luming att jag skulle börja på Kanal-Data i stället och därmed byta från en krävande kund till förhoppningsvis en bra och förstående leverantör. Tiden har gått enormt fort och det har varit fantastiskt roliga och spännande år tack vare härliga arbetskamrater och ni underbara kunder/samarbetspartners.

När jag började på Kanal-Data satte jag och Luming ihop en som vi tyckte möjlig men kanske aningen optimistisk försäljningsbudget. Inom 5 år hade vi mer än tredubblat den budgeten! Det var några väldigt hektiska år, inte minst tack vare millennieskiftet då alla mer eller mindre var tvungna att byta eller bygga om sina system. Vi satte nog svenskt rekord i konverteringar under dessa år.

Genom åren har vi ju återkommande bjudit in till användarkonferenser och speciellt tänker jag på konferensen hösten 2000. Då åkte vi tillsammans med kunderna till Kinas huvudstad Beijing och hade konferensen där. En oförglömlig resa för alla som var med.

För ca 10 år sedan gick Kanal-Data ihop med finska Jaicom. En väldigt lyckad sammanslagning med vårt gemensamma flaggskepp Kayak som nu finns hos dom allra flesta tidningarna i Sverige och Finland samt nu även ute i Europa. Jaicom som fick ny ägare för 2 år sedan står sig starkt och framtagning av ”Next Gen” pågår för fullt. Så ni kan vara helt säkra på att ni även i framtiden har en i allra högsta grad levande och aktiv leverantör.

Till sist vill jag tacka er alla, arbetskollegor, partners och såväl nya som gamla kunder, för ett roligt, spännande och mycket givande samarbete genom alla åren. Jag kommer att sakna er mycket! Men vem vet vi kanske stöter på varandra i något sammanhang framöver. Nu gör jag som kungen gjorde, byter blad till en tom almanacka.

Varma hälsningar och fortsatt skön sommar önskar
Danne


Österrikiska Russmedia tar i bruk Kayak

Implementeringsprojektets första skede ledde, i slutet av 2017, framgångsrikt till ibruktagande av Kayak vid Russmedia GmbH. Det internationella mediebolaget Russmedias huvudkontor är beläget i Schawarzach, Österrike. Förutom traditionell print och distributionsverksamhet drar Russmedia aktivt nytta av nya teknologier. Russmedia har tusen anställda runt omkring i Europa.

Bernd Heregger från Vorarlberg Mail-distributionsföretaget ägs av Russmedia kommenterar:
"Vi var medvetna om de risker det innebär att välja en systemleverantör som inte ännu hade etablerat sig på den tyska marknaden. Jaicoms erfarenhet, sakkännedom samt stresståliga projektteam i kombination med vårt eget intensiva testningsarbete möjliggjorde ett lyckat ibruktagande. Vi hade inte ett enda avbrott i produktionen dagen för ibruktagandet. Kayaks responsiva egenskaper, mångsidighet och hela projektgruppens engagemang möjliggjorde ett snabbt och smidigt systembyte. Vi är verkligt nöjda med vad vårt intensiva samarbete med Jaicom har fått till stånd och med de fördelar Kayak tillför. Således är vi övertygade om att projektets nästa skede också framskrider framgångsrikt."

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar:
"Projekt på ett nytt marknadsområde är en spännande utmaning. På grund av Russmedias professionella och engagerade team stod det dock från allra första början klart att projektet kommer att lyckas. I jämförelse med andra likvärdiga projekt avviker det här projektet på många punkter: Förutom ibruktagande av Kayak innefattade projektet också distributörsbehandling, nya tredjepartsintegrationer i en ny företagsmiljö och därtill på ett nytt språk. Under projekts gång råkade vi på ett flertal överraskningar men genom både Russmedias och Jaicom-teamets hårda arbete lyckades vi tackla och överkomma alla svårigheter. Vi är glada över att få arbeta vidare med Russmedia. I projektets följande skede kommer vi att effektivisera Kayak genom ibruktagandet av nya egenskaper."

Läs mer om Russmedia


Användarkonferens i Göteborg

Jaicom AB arrangerade en användarkonferens i Göteborg 18-19 oktober. I stort sett alla våra tidningskunder var representerade och arrangemanget uppskattades mycket.

Ur programmet kan bl a nämnas att Jaicoms VD Jorma Ainassaari höll ett föredrag om Jaicoms roadmap avseende den nya datalagen GDPR som träder i kraft under våren 2018. Jorma berättade även lite om utvecklingen av nästa generation av Kayak.

Företaget Compost som är en av Jaicoms partners i Sverige var inbjudna för att berätta om sitt system Carma som är integrerat med Kayak och ger tidningarna möjligheter att sända mail, sms m.m. till sina kunder. Utskick kan ske både via specifika selekteringar och via händelsestyrda triggers.

I Sverige har över 1,6 miljoner anmält sig till Kivra för att kunna få sin post digitalt. Samurajdata och MediaService i Kristianstad som är en stor printleverantör och partners till Jaicom berättade om möjligheterna att kunna skicka prenumerationsfakturorna till kunderna via Kivra.

Mycket tid ägnades också till att visa och informera om nya versioner av Kayak och KayakLite samt även genomgång av funktioner som kunderna har möjlighet att köpa till.


Systemuppdateringar med anledning av dataskyddsdirektivet

EU:s dataskyddsdirektiv som träder i kraft i maj 2018 ställer nya krav på registeransvariga.

Våren 2017 inledde Jaicom arbetet för att anpassa sina dataskyddsrutiner efter kraven i det nya direktivet. Nödvändiga förändringar av Kayak-systemet har nu genomförts och de nya egenskaperna ingår i nästa systemuppdatering.

Den nya lagstiftningen kräver även att registeransvariga uppdaterar sina lagstadgade registerbeskrivningar. Jaicom kommer i vinter att hjälpa kunderna med uppdatering av deras prenumerationsdatabaser och registerbeskrivningar.


Förstärkning till säljteamet

Kundchef Kimmo Laine från Jaicoms moderbolag LM Information Delivery förstärker Jaicoms säljteam.

För många förlagskunder är Kimmo bekant sedan tidigare. Han har under de fyra senaste åren ansvarat för LM:s avtal och försäljningssamarbete med förlag, både inom tryckta tidningar och elektroniska ePress- och eMagz-produkter. Med sin kommersiella och tekniska bakgrund kommer Kimmo att bidra till försäljningen av befintliga och framtida Kayak-produkter samt till deras utveckling tillsammans med kunderna.


Mariefreds Tidning bytte till Kayak

Mariefreds Tidning startade med Kayak SaaS i juli 2017. Tidigare har dom använt TID2000. 
Mariefreds Tidning hanterar också prenumerations för Tidningen Gränslöst och båda titlar ligger nu i gemensam databas. Gränslöst har kört Kayak i SaaS- miljö sedan oktober förra året.


NTM kör numera Kayak

NTM är med sina 12 titlar en stor kund hos Jaicom. Sedan tidigare kör man TID2000 på sina 11 gamla titlar. Enköpings-Posten som togs över vid årsskiftet 2016–2017 har använt Kayak hos NWT.

Projektet med startade under slutet av 2016, och övergången genomfördes i 4 steg. Först på tur var Tidningarna på Gotland och UNT, som bytte system från den 22 februari. Därefter skedde flytten av Enköpings-Posten i mitten av mars. Östgöta Media stod därefter på tur att starta i mitten av april, och slutligen så flyttades tidningarna i Norrland (NK, NSD och PT) över. Detta skedda den 18 maj.

Hela projektet har löpt på som planerat och höll den uppsatta tidsplanen.

NTM kör systemet i en SAAS-lösning, men med en dedikerad server, och i en för alla tidningar gemensam databas. Användarna


NWT har startat VF och Karlstad Tidningen i Kayak

Efter NWT:s köp av tidningarna Värmlands Folkblad och Karlstads Tidningen, så har dessa konverterats från Leissners WebAbo till Kayak. Dessa nya titlar körs i samma databas som övriga NWT-titlar.

Starten för dessa titlar i Kayak var den 25 april 2017.