Jaicom AB byter fakturaadress fr.o.m. 2021-06-01

I samarbete med Aspia AB har vi en ny skanningslösning för hantering av leverantörsfakturor. I samband med detta byter vi fakturaadress. Införandet av fakturaskanning innebär följande;
Från och med 2021-06-01 skall samtliga fakturor som i dagsläget adresseras till enheter/avdelningar inom JAICOM AB, organisationsnummer 556566-1070 adresseras enligt något av nedan tre alternativ. Fack 7974 samt Box 3038 skall alltid framgå i adressfältet på samtliga fakturor.

 1. E-faktura / Peppol   –   Van-operatör: Scancloud AB (Addett)
  Företrädelsevis använder ni fakturaformatet Peppol (Peppol-nätverket) och där använder man landskod (0007) följt av kolon och organisationsnummer som identifiering: 0007:5565661070
  För klassisk e-faktura är vår elektroniska identifierare vårt organisationsnummer: 5565661070
  Om ert affärssystem kräver en e-adress med 13 siffror, använd istället: 7365565661077
 2. Mailad PDF-faktura
  Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till e-postadressen nedan. OBS! En faktura per PDF-fil.
  PDF-fakturor skickas till: 7974@faktura.scancloud.se
 3. Pappersfaktura
  I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller e-postad PDF skickar ni fakturor till följande adress:
  JAICOM AB
  Fack 7974
  Box 3038
  831 03 Östersund