Jaicom är extremt medveten om effekterna av den nuvarande COVID-19 hälsorisk och dess potentiella påverkan på vår personal och våra kunder. För närvarande har inte situationen någon direkt inverkan på våra tjänster till kunderna. Vi övervakar dock uppdateringarna och råd från lokal hälsoorganisation för att minimera eventuella effekter inom en snar framtid. I händelse av ett lokalt utbrott har Jaicom en beredskapsplan för att begränsa spridningen av infektionen. Alla enheter har genomfört riskbedömningar och identifierat kritiska funktioner. Vi har också säkerställt att företagets IT-infrastruktur är utrustad för att göra det möjligt för personal att arbeta på distans. Alla våra system är fullt operativa när de arbetar på distans och vår personal har tillgång till databaser och e-post via säkra VPN-kanaler även när de arbetar hemifrån. Vi kommer att se till att vår verksamhet fortsätter så smidigt som möjligt. Jaicom kommer: • Låt medarbetarna arbeta på distans för att undvika spridning av viruset • Låt sina anställda arbeta på distans om någon i deras familj är sjuk Jaicom har redan: • Förbjudit alla resor inklusive kundmöten. För att kommunicera med kunder arbetar vi med Teams, e-post och telefon. • Uppmanar sina anställda att kontrollera sig själva för symtom på akut luftvägssjukdom och meddela sin handledare och stanna hemma om de är sjuka. • Vi rekommenderade anställda att inte resa utomlands på fritiden. Och om man gör det, är den anställda förbjuden att besöka Jaicom-kontoret efter resan och måste arbeta på distans i 14 dagar.