Kompletta lösningar för kundhantering

Vi har marknadens bredaste utbud av tjänster och produkter inom kundhantering för alla former av medieföretag. Av oss får du en skräddarsydd lösning för hantering av prenumerationer och kundserviceutveckling. Förutom våra färdiga standardsystem erbjuder vi även kundanpassad system- och mjukvaruutveckling samt lösningar för integration i befintliga system.

TJÄNSTER

Abonnemangssystem för mediaföretag av alla storlekar

Jaicoms Kayak är ett komplett system för hantering av alla former av prenumerationer och distribution. Med systemet kan du hantera företagets kundservice, fakturering, reskontra, marknadsföring, försäljning, leveranser och rapportering. Kayak kan användas av såväl tryckta som digitala medier, dagstidningar och tidskrifter.

Kayak abonnemangssystem »

Hosting och datahallar

Ett säkert och smart alternativ till en egen server.
Vi erbjuder datahallar och molntjänster för en effektiv och säker verksamhet. Våra servertjänster är ett bra val för företag som inte vill investera i egna IT-utrymmen och vill ha sina data i säkert förvar.

Hosting och datahallar »

Effektivisera kundtjänsten genom outsourcing

Vi erbjuder mediaföretag och andra organisationer möjligheten att lägga ut sin kundhantering. Vårt utbud inkluderar alla funktioner som behövs för kund- och prenumerationshantering genom olika kanaler samt detaljerad rapportering.

UTLOKALISERING AV KUNDTJÄNST »

REFERENSER

”Vi började använda Kayak för alla våra prenumererade tidningar våren 2011. Tidtabellen och budgeten för implementeringsprojektet höll, vilket är ett kvitto på Jaicoms expertis som systemleverantör. Systemets integration med befintliga system, till exempel vårt CRM-system, gick enkelt tack vare Kayaks gränssnitt. Vi har själva deltagit i utvecklingen av systemet tillsammans med andra mediehus som använder det. Utvecklingssamarbetet och det produktbaserade systemet resulterade i lägre kostnader för alla parter. Samarbetet med Jaicom löper smidigt både på projekt- och supportsidan.”
Jari Lehtiö ICT-Manager TS-Yhtymä Oy

”Vi har utlokaliserat vår kunservice för tidningen Viini på Jaicom. Kundservicen inkluderar prenumerations-, fakturerings- och banktjänster samt detaljerade rapporter. Jaicom erbjuder kunnig, vänlig och snabb kundservice. Jaicom är en tillförlitlig partner och vi är mycket nöjda med samarbetet”
Viinilehti Oy, Ulla Sidorow.

”Olemme ulkoistaneet Viini-lehden asiakaspalvelun Jaicomille.
Asiakaspalvelu koostuu tilaaja-, laskutus- ja pankkipalveluista sekä kattavista raporteista.
Jaicomin asiakaspalvelu on asiantuntevaa, ystävällistä ja nopeaa.
Jaicom on luotettava yhteistyökumppani ja olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme.”
Viinilehti Oy:n markkinointipäällikkö Ulla Sidorow.

NYHETER

Dan Gustafsson gick i pension

Dan Gustafsson, som har arbetat som VD på Jaicom AB, har gått i pension i slutet av maj 2018. Vi tackar Danne för det goda jobb han har gjort i ur och skur under alla dessa år. Vi önskar Danne välförtjänta och innehållsrika pensionärsdagar. Danne...

Läs mer

Österrikiska Russmedia tar i bruk Kayak

Implementeringsprojektets första skede ledde, i slutet av 2017, framgångsrikt till ibruktagande av Kayak vid Russmedia GmbH. Det internationella mediebolaget Russmedias huvudkontor är beläget i Schawarzach, Österrike. Förutom traditionell print och...

Läs mer

Användarkonferens i Göteborg

Jaicom AB arrangerade en användarkonferens i Göteborg 18-19 oktober. I stort sett alla våra tidningskunder var representerade och arrangemanget uppskattades mycket. Ur programmet kan bl a nämnas att Jaicoms VD Jorma Ainassaari höll ett föredrag om...

Läs mer

Systemuppdateringar med anledning av dataskyddsdirektivet

EU:s dataskyddsdirektiv som träder i kraft i maj 2018 ställer nya krav på registeransvariga. Våren 2017 inledde Jaicom arbetet för att anpassa sina dataskyddsrutiner efter kraven i det nya direktivet. Nödvändiga förändringar av Kayak-systemet har nu...

Läs mer