Kayak har nu, i sin helhet, tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter

Under åren 2017-2019 har Kayak stegvis tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter. Den slutgiltiga konverteringen utfördes i början av juni 2019 då de sista prenumerationerna överfördes framgångsrikt till Kayak.

Otavamedias projektledare Jaana Nyström berättar om bakgrunden och händelseförloppet så här:

”Tidigare använde Otavamedia det skräddarsydda Legacy-systemet Leka för hantering av sina prenumerationer. Utvecklingen av systemet ifråga, för att svara på nuvarande och framtida behov, hade kommit till vägs ände. Otavamedias övriga system hade redan uppdaterats och förnyades ytterligare som en del av Kayak-projektet. Ett absolut krav i valet av system var att skapa smidiga och moderna gränssnitt med befintliga system.

Valet föll på Kayak-systemet, vilket kan integreras som en del av en helhetslösning sålunda att varje delområde utnyttjar systemet på bästa möjliga och kostnadseffektiva vis. Jaicoms referenser både gällande produkten och projekthantering var förtroendeingivande och ingav förhoppning om ett framgångsrikt projekt. Kayak installerades i en av Jaicom erbjuden datapark vilket i praktiken innebär att Jaicom ansvarar för upprätthållande av fungerande servrar, säkerhetskopiering och uppdatering av programvara samtidigt som vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Därutöver tror vi att den fortsatta utvecklingen av Kayak innefattande brainstorming med Jaicoms övriga tidskriftsförlagskunder tillför något för alla inblandade parter såväl ur ett egenskaps- som ett förlagsperspektiv.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”En, på förhand rekognoserad utmaning var det faktum att Otavamedias arkitektur består av ett flertal olika system, vilka skulle integreras med Kayak. Ett annat betydande moment var själva konverteringen i vilken information flyttades över från Leka-systemet till Kayaks databas. Vi klarade båda dessa delområden galant och genom att dela upp projektet i flera faser tacklade vi de största produktionsmässiga avbrotten.

Specifikt för tidskriftsbranschen utvecklades, under projektets gång, nya marknadsförings-funktioner, riktad bilagedistributionsegenskaper samt hantering av prenumerationspremier. Dylika nya egenskaper är implementeringsprojektens ”salt” emedan systemet då på riktigt utvecklas till att möta de behov kunden har för att driva sin företagsverksamhet. Samarbetet med Otavamedia fungerade strålande och de utmaningar som uppstod under projektets gång löstes i god anda. Det är ett verkligt nöje att önska också Otavamedia välkommen med i Jaicoms Kayak-familj.”

Otavamedia ger ut 25 tidskrifter. Därutöver producerar de ett flertal kund- och personaltidningar samt ett stort antal nätbaserade tjänster. Kayak ersatte Otavamedias skräddarsydda Leka-system.

Läs mer:
Otavamedia Oy