Aquila stärker det globala medieavtrycket genom förvärvet av Jaicom Oy

Aquila meddelade i dag att man har slutfört förvärvet av Jaicom Oy (“Jaicom”) genom sitt dotterbolag Atex Media Limited (“Atex”).

Grundat 1999 och med över 400 publikationer som förlitar sig till Jaicoms produkter och tjänster inom prenumerations- och distributionsverksamhet är Jaicom en beprövad leverantör av kundhanteringssystem i Norden och övriga Europa. Företaget erbjuder marknadens bredaste utbud av mjukvara och tjänster för tidningar, tidskriftsförlag och föreningar.

Daniel Lee, VD för Aquila noterade att "Jaicom är marknadsledare inom sitt område och passar bra för Aquila när vi fortsätter att investera och stärka vår position i den globala mediavertikalen. Med tydligt kompletterande produkter är jag spänd på vad framtiden har att erbjuda både Jaicoms och Atex kunder och medarbetare."

"Vi är glada över att välkomna Jaicom till Atex-familjen" sa Federico Marturano, VD för Atex. "I vår ständiga strävan att stödja våra kunders digitala resa är den här händelsen ett stort steg för att förbättra vårt erbjudande inom prenumerationsbaserad journalistik."

Jorma Ainassaari, VD för Jaicom tillade att "Vi på Jaicom ser fram emot att integrera med Atex-familjen. Det här är en fantastisk möjlighet för oss att ta verksamheten till nästa nivå och samtidigt fortsätta att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster."

Jaicom kommer att behålla sin självständighet som en oberoende affärsenhet inom Atex. Med permanenta innehav som sin världsbild ser Aquila fram emot att vara det eviga hemmet för Jaicoms anställda, kunder och partners.

Om Jaicom

Jaicom tillhandahåller kundhanteringssystem i hela Norden och övriga Europa. Hundratals publikationer använder för närvarande det omfattande systemet Kayak för att hantera prenumerationer och distribution. Företaget har sitt huvudkontor i Finland och har verksamhet i flera europeiska länder, inklusive Sverige, Storbritannien och Tyskland. För mer information: www.jaicom.com

Om Atex

Atex är ett ledande mjukvaruföretag som säljer lösningar för medierika industrier. Atex hängivet att hjälpa företag bygga intäkter och minska kostnaderna genom produkter som blir allt mer personliga, lokaliserade, samarbetsvilliga, kontextuellt relevanta och tillgängliga på begäran. För mer information: http://www.atex.com

Om Aquila

Aquila stöder marknadsledare inom mjukvara. Med global institutionell räckvidd inom media, finans, myndigheter, fastigheter och utbildning, finns Aquila för att hjälpa programvaruoperatörer att bygga varaktiga företag genom permanent kapital. Aquila är ett helägt dotterbolag till Constellation Software Inc. För mer information: http://www.aquilasw.com

Contact:

Richard Hyun
Vice President, Corporate Development
rhyun@aquilasw.com


Jaicom AB byter fakturaadress fr.o.m. 2021-06-01

I samarbete med Aspia AB har vi en ny skanningslösning för hantering av leverantörsfakturor. I samband med detta byter vi fakturaadress. Införandet av fakturaskanning innebär följande;
Från och med 2021-06-01 skall samtliga fakturor som i dagsläget adresseras till enheter/avdelningar inom JAICOM AB, organisationsnummer 556566-1070 adresseras enligt något av nedan tre alternativ. Fack 7974 samt Box 3038 skall alltid framgå i adressfältet på samtliga fakturor.

 1. E-faktura / Peppol   -   Van-operatör: Scancloud AB (Addett)
  Företrädelsevis använder ni fakturaformatet Peppol (Peppol-nätverket) och där använder man landskod (0007) följt av kolon och organisationsnummer som identifiering: 0007:5565661070
  För klassisk e-faktura är vår elektroniska identifierare vårt organisationsnummer: 5565661070
  Om ert affärssystem kräver en e-adress med 13 siffror, använd istället: 7365565661077
 2. Mailad PDF-faktura
  Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till e-postadressen nedan. OBS! En faktura per PDF-fil.
  PDF-fakturor skickas till: 7974@faktura.scancloud.se
 3. Pappersfaktura
  I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller e-postad PDF skickar ni fakturor till följande adress:
  JAICOM AB
  Fack 7974
  Box 3038
  831 03 Östersund

Jaicom uttalande angående COVID-19 (Corona virus)

Jaicom är extremt medveten om effekterna av den nuvarande COVID-19 hälsorisk och dess potentiella påverkan på vår personal och våra kunder. För närvarande har inte situationen någon direkt inverkan på våra tjänster till kunderna. Vi övervakar dock uppdateringarna och råd från lokal hälsoorganisation för att minimera eventuella effekter inom en snar framtid.

I händelse av ett lokalt utbrott har Jaicom en beredskapsplan för att begränsa spridningen av infektionen. Alla enheter har genomfört riskbedömningar och identifierat kritiska funktioner. Vi har också säkerställt att företagets IT-infrastruktur är utrustad för att göra det möjligt för personal att arbeta på distans.

Alla våra system är fullt operativa när de arbetar på distans och vår personal har tillgång till databaser och e-post via säkra VPN-kanaler även när de arbetar hemifrån. Vi kommer att se till att vår verksamhet fortsätter så smidigt som möjligt.

Jaicom kommer:
• Låt medarbetarna arbeta på distans för att undvika spridning av viruset
• Låt sina anställda arbeta på distans om någon i deras familj är sjuk

Jaicom har redan:
• Förbjudit alla resor inklusive kundmöten. För att kommunicera med kunder arbetar vi med Teams, e-post och telefon.
• Uppmanar sina anställda att kontrollera sig själva för symtom på akut luftvägssjukdom och meddela sin handledare och stanna hemma om de är sjuka.
• Vi rekommenderade anställda att inte resa utomlands på fritiden. Och om man gör det, är den anställda förbjuden att besöka Jaicom-kontoret efter resan och måste arbeta på distans i 14 dagar.


Kayak har nu, i sin helhet, tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter

Under åren 2017-2019 har Kayak stegvis tagits i bruk på Otavamedias tidskrifter. Den slutgiltiga konverteringen utfördes i början av juni 2019 då de sista prenumerationerna överfördes framgångsrikt till Kayak.

Otavamedias projektledare Jaana Nyström berättar om bakgrunden och händelseförloppet så här:

”Tidigare använde Otavamedia det skräddarsydda Legacy-systemet Leka för hantering av sina prenumerationer. Utvecklingen av systemet ifråga, för att svara på nuvarande och framtida behov, hade kommit till vägs ände. Otavamedias övriga system hade redan uppdaterats och förnyades ytterligare som en del av Kayak-projektet. Ett absolut krav i valet av system var att skapa smidiga och moderna gränssnitt med befintliga system.

Valet föll på Kayak-systemet, vilket kan integreras som en del av en helhetslösning sålunda att varje delområde utnyttjar systemet på bästa möjliga och kostnadseffektiva vis. Jaicoms referenser både gällande produkten och projekthantering var förtroendeingivande och ingav förhoppning om ett framgångsrikt projekt. Kayak installerades i en av Jaicom erbjuden datapark vilket i praktiken innebär att Jaicom ansvarar för upprätthållande av fungerande servrar, säkerhetskopiering och uppdatering av programvara samtidigt som vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Därutöver tror vi att den fortsatta utvecklingen av Kayak innefattande brainstorming med Jaicoms övriga tidskriftsförlagskunder tillför något för alla inblandade parter såväl ur ett egenskaps- som ett förlagsperspektiv.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”En, på förhand rekognoserad utmaning var det faktum att Otavamedias arkitektur består av ett flertal olika system, vilka skulle integreras med Kayak. Ett annat betydande moment var själva konverteringen i vilken information flyttades över från Leka-systemet till Kayaks databas. Vi klarade båda dessa delområden galant och genom att dela upp projektet i flera faser tacklade vi de största produktionsmässiga avbrotten.

Specifikt för tidskriftsbranschen utvecklades, under projektets gång, nya marknadsförings-funktioner, riktad bilagedistributionsegenskaper samt hantering av prenumerationspremier. Dylika nya egenskaper är implementeringsprojektens ”salt” emedan systemet då på riktigt utvecklas till att möta de behov kunden har för att driva sin företagsverksamhet. Samarbetet med Otavamedia fungerade strålande och de utmaningar som uppstod under projektets gång löstes i god anda. Det är ett verkligt nöje att önska också Otavamedia välkommen med i Jaicoms Kayak-familj.”

Otavamedia ger ut 25 tidskrifter. Därutöver producerar de ett flertal kund- och personaltidningar samt ett stort antal nätbaserade tjänster. Kayak ersatte Otavamedias skräddarsydda Leka-system.

Läs mer:
Otavamedia Oy


Kayak i produktion på Viestilehdet

Kayak togs framgångsrikt i bruk på Viestilehdet i början av juni 2019. Viestilehdet ger ut en landsomfattande dagstidning och tre tidskrifter. Den landsomfattande dagstidningen Maaseudun Tulevaisuus är den näst mest lästa beställningsbara tidningen i Finland. Kayak ersatte Anygraafs Cprofit-system.

Viestilehdet Oy:s försäljningsdirektör Petri Numminen kommenterar kriterierna för valet av system samt implementeringsprojektet så här:

”Vår målsättning var att förnya vårt datasystem till att svara mot digitaliseringen samt marknadsföringskraven via nya kanaler utan att för den skull glömma bort basbehoven för prenumerationsmarknadsföring. Därutöver var ett av urvalskriterierna goda integrationsmöjligheter gentemot Viestilehdets, inför förnyelse varande, övriga system för att få till stånd en välfungerande helhet. Möjligheterna att på operativ nivå kunna automatisera diverse processer var också ett av de viktiga urvalskriterierna. Bäst uppfyllde Jaicoms Kayak dessa krav. Kayaks breda användarbas och Jaicoms prov på lyckade implementeringsprojekt vägde också tungt i vågskålen. Eftersom jag själv har erfarenhet av ett motsvarande projekt från tidigare litade jag på att projektet skulle fullföljas med framgång. Projektet förlöpte helt enligt planerna såväl ur ett tidsmässigt som ett budgetperspektiv. Framledes kommer vi att tillsammans med andra Kayak-användare kunna utveckla systemet och samtidigt dra nytta av utveckling gjord i samband med andra projekt.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”Redan på förhand bedömdes Viestilehdets implementeringsprojekt ha en klar struktur och krävde tämligen lite tilläggsutveckling. Konverteringen, det vill säga dataöverföring från det tidigare systemet till Kayak var även i detta implementeringsprojekt den mest kritiska uppgiften. Genom noggrann planering och testning kunde konverteringen utföras framgångsrikt i enlighet med målsättningarna. Engagerade nyckelpersoner och god projektledning på båda sidor spelade också en stor roll i säkerställande av önskat slutresultat. Vi önskar Viestilehdet välkommen med i Kayaks användarskara.”

Läs mer:
Viestilehdet Oy
Maaseudun Tulevaisuus
Koneviesti
Aarre


Österrikiska Russmedia tar i bruk Kayak

Implementeringsprojektets första skede ledde, i slutet av 2017, framgångsrikt till ibruktagande av Kayak vid Russmedia GmbH. Det internationella mediebolaget Russmedias huvudkontor är beläget i Schawarzach, Österrike. Förutom traditionell print och distributionsverksamhet drar Russmedia aktivt nytta av nya teknologier. Russmedia har tusen anställda runt omkring i Europa.

Bernd Heregger från Vorarlberg Mail-distributionsföretaget ägs av Russmedia kommenterar:
"Vi var medvetna om de risker det innebär att välja en systemleverantör som inte ännu hade etablerat sig på den tyska marknaden. Jaicoms erfarenhet, sakkännedom samt stresståliga projektteam i kombination med vårt eget intensiva testningsarbete möjliggjorde ett lyckat ibruktagande. Vi hade inte ett enda avbrott i produktionen dagen för ibruktagandet. Kayaks responsiva egenskaper, mångsidighet och hela projektgruppens engagemang möjliggjorde ett snabbt och smidigt systembyte. Vi är verkligt nöjda med vad vårt intensiva samarbete med Jaicom har fått till stånd och med de fördelar Kayak tillför. Således är vi övertygade om att projektets nästa skede också framskrider framgångsrikt."

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar:
"Projekt på ett nytt marknadsområde är en spännande utmaning. På grund av Russmedias professionella och engagerade team stod det dock från allra första början klart att projektet kommer att lyckas. I jämförelse med andra likvärdiga projekt avviker det här projektet på många punkter: Förutom ibruktagande av Kayak innefattade projektet också distributörsbehandling, nya tredjepartsintegrationer i en ny företagsmiljö och därtill på ett nytt språk. Under projekts gång råkade vi på ett flertal överraskningar men genom både Russmedias och Jaicom-teamets hårda arbete lyckades vi tackla och överkomma alla svårigheter. Vi är glada över att få arbeta vidare med Russmedia. I projektets följande skede kommer vi att effektivisera Kayak genom ibruktagandet av nya egenskaper."

Läs mer om Russmedia