Abonnemangssystem för medieföretag av alla storlekar

Jaicoms Kayak är ett komplett system för hantering av alla former av prenumerationer och distribution. Med systemet kan du hantera företagets kundservice, fakturering, reskontra, marknadsföring, försäljning, leveranser och rapportering. Kayak kan användas av såväl tryckta som digitala medier, dagstidningar och tidskrifter.

Kayak abonnemangssystem »

Effektivisera kundtjänsten genom outsourcing

Vi erbjuder medieföretag och andra organisationer möjligheten att lägga ut sin kundhantering. Vårt utbud inkluderar alla funktioner som behövs för kund- och prenumerationshantering genom olika kanaler samt detaljerad rapportering.

UTLOKALISERING AV KUNDTJÄNST »

Hosting och datahallar

Ett säkert och smart alternativ till en egen server.
Vi erbjuder datahallar och molntjänster för en effektiv och säker verksamhet. Våra servertjänster är ett bra val för företag som inte vill investera i egna IT-utrymmen och vill ha sina data i säkert förvar.

Hosting och datahallar »