Österrikiska Russmedia tar i bruk Kayak

Implementeringsprojektets första skede ledde, i slutet av 2017, framgångsrikt till ibruktagande av Kayak vid Russmedia GmbH. Det internationella mediebolaget Russmedias huvudkontor är beläget i Schawarzach, Österrike. Förutom traditionell print och distributionsverksamhet drar Russmedia aktivt nytta av nya teknologier. Russmedia har tusen anställda runt omkring i Europa.

Bernd Heregger från Vorarlberg Mail-distributionsföretaget ägs av Russmedia kommenterar:
”Vi var medvetna om de risker det innebär att välja en systemleverantör som inte ännu hade etablerat sig på den tyska marknaden. Jaicoms erfarenhet, sakkännedom samt stresståliga projektteam i kombination med vårt eget intensiva testningsarbete möjliggjorde ett lyckat ibruktagande. Vi hade inte ett enda avbrott i produktionen dagen för ibruktagandet. Kayaks responsiva egenskaper, mångsidighet och hela projektgruppens engagemang möjliggjorde ett snabbt och smidigt systembyte. Vi är verkligt nöjda med vad vårt intensiva samarbete med Jaicom har fått till stånd och med de fördelar Kayak tillför. Således är vi övertygade om att projektets nästa skede också framskrider framgångsrikt.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar:
”Projekt på ett nytt marknadsområde är en spännande utmaning. På grund av Russmedias professionella och engagerade team stod det dock från allra första början klart att projektet kommer att lyckas. I jämförelse med andra likvärdiga projekt avviker det här projektet på många punkter: Förutom ibruktagande av Kayak innefattade projektet också distributörsbehandling, nya tredjepartsintegrationer i en ny företagsmiljö och därtill på ett nytt språk. Under projekts gång råkade vi på ett flertal överraskningar men genom både Russmedias och Jaicom-teamets hårda arbete lyckades vi tackla och överkomma alla svårigheter. Vi är glada över att få arbeta vidare med Russmedia. I projektets följande skede kommer vi att effektivisera Kayak genom ibruktagandet av nya egenskaper.”

Läs mer om Russmedia