Användarkonferens i Göteborg

Jaicom AB arrangerade en användarkonferens i Göteborg 18-19 oktober. I stort sett alla våra tidningskunder var representerade och arrangemanget uppskattades mycket.

Ur programmet kan bl a nämnas att Jaicoms VD Jorma Ainassaari höll ett föredrag om Jaicoms roadmap avseende den nya datalagen GDPR som träder i kraft under våren 2018. Jorma berättade även lite om utvecklingen av nästa generation av Kayak.

Företaget Compost som är en av Jaicoms partners i Sverige var inbjudna för att berätta om sitt system Carma som är integrerat med Kayak och ger tidningarna möjligheter att sända mail, sms m.m. till sina kunder. Utskick kan ske både via specifika selekteringar och via händelsestyrda triggers.

I Sverige har över 1,6 miljoner anmält sig till Kivra för att kunna få sin post digitalt. Samurajdata och MediaService i Kristianstad som är en stor printleverantör och partners till Jaicom berättade om möjligheterna att kunna skicka prenumerationsfakturorna till kunderna via Kivra.

Mycket tid ägnades också till att visa och informera om nya versioner av Kayak och KayakLite samt även genomgång av funktioner som kunderna har möjlighet att köpa till.