Systemuppdateringar med anledning av dataskyddsdirektivet

EU:s dataskyddsdirektiv som träder i kraft i maj 2018 ställer nya krav på registeransvariga.

Våren 2017 inledde Jaicom arbetet för att anpassa sina dataskyddsrutiner efter kraven i det nya direktivet. Nödvändiga förändringar av Kayak-systemet har nu genomförts och de nya egenskaperna ingår i nästa systemuppdatering.

Den nya lagstiftningen kräver även att registeransvariga uppdaterar sina lagstadgade registerbeskrivningar. Jaicom kommer i vinter att hjälpa kunderna med uppdatering av deras prenumerationsdatabaser och registerbeskrivningar.