Förstärkning till säljteamet

Kundchef Kimmo Laine från Jaicoms moderbolag LM Information Delivery förstärker Jaicoms säljteam.

För många förlagskunder är Kimmo bekant sedan tidigare. Han har under de fyra senaste åren ansvarat för LM:s avtal och försäljningssamarbete med förlag, både inom tryckta tidningar och elektroniska ePress- och eMagz-produkter. Med sin kommersiella och tekniska bakgrund kommer Kimmo att bidra till försäljningen av befintliga och framtida Kayak-produkter samt till deras utveckling tillsammans med kunderna.