Kayak kokonaisuudessaan tuotantoon Otavamedian aikakauslehdissä

Kayak-järjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön Otavamedian aikakauslehdissä vuosien 2017-2019 aikana. Viimeinen käyttöönottovaihe toteutettiin onnistuneesti kesäkuun 2019 alussa, jolloin viimeisetkin konversion kautta tuotavat tilaukset siirtyivät Kayakiin.

Otavamedian hankepäällikkö Jaana Nyström kertoo taustoista ja tapahtumista näin:

”Otavamedian edellisen tilaustenkäsittelyjärjestelmän moottorina toimi räätälöity legacy-järjestelmä Leka. Mahdollisuudet sen kehittämiseen vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita olivat tulleet tiensä päähän. Otavamedian muita järjestelmiä oli jo uudistettu ja uudistettiin osana Kayakin käyttöönottoa ja sitä kautta integroituvuus ja modernit rajapinnat olivat uuden ratkaisun valinnassa ehdoton vaatimus.

Päädyimme tilausjärjestelmän valinnassa Jaicomin Kayak-järjestelmään, joka voidaan integroida osaksi kokonaisratkaisua niin, että kullakin osa-alueella voidaan käyttää siinä parhaiten toimivaa ja kustannustehokasta järjestelmää. Jaicomin referenssit sekä tuotteen että projektitoimitusten osalta antoivat luottamusta projektin onnistumiseen. Kayak-järjestelmä asennettiin Jaicomin tarjoamaan konesaliin, jolloin palvelimien ylläpito, varmistukset ja ohjelmistopäivitysten tekeminen jää Jaicomin vastuulle ja me voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme.

Uskomme lisäksi, että Kayak-tuotteen jatkokehittäminen ja ideointi yhdessä muiden Jaicomin asiakkaina olevien aikakauslehtikustantajien kanssa tuo kaikille mukana oleville etua sekä ominaisuuksien että kustannusten näkökulmasta.”

Jaicomin projektipäällikkö Aija Kurki kertoo käyttöönottoprojektista näin:

”Otavamedian arkkitehtuuri koostuu lukuisista eri järjestelmistä, joiden integrointi Kayakiin oli etukäteen arvioiden yksi haastavista tehtävistä. Toinen merkittävä osa-alue oli konversio, missä Otavamedian Leka-tietojärjestelmästä tuotiin tiedot Kayakin tietokantaan. Molemmista osa-alueista selvittiin hienosti ja käyttöönottojen vaiheistamisella taklattiin suuremmat tuotannolliset häiriöt.

Projektin aikana Kayak-järjestelmään kehitettiin uusia erityisesti aikakauslehtiliiketoiminnassa vaadittavia markkinointitoimintoja, kohdennettuja esitejakeluominaisuuksia ja tilaajalahjojen käsittelyä. Nämä uudet piirteet ovat uusien käyttöönottoprojektien ”suola”, koska niiden avulla järjestelmä kehittyy asiakaslähtöisesti ja liiketoimintavaatimuksia aidosti vastaavaksi.

Yhteistyö Otavamedian kanssa sujui loistavasti ja projektissa esiin tulleet haasteet ratkaistiin hyvässä hengessä. Onkin mukava toivottaa myös Otavamedia osaksi Jaicomin Kayak-perhettä.”

Otavamedia kustantaa Suomessa 25 yleisöaikakauslehteä sekä tuottaa useita asiakas- ja henkilöstölehtiä ja lukuisia verkkopalveluja. Kayak-järjestelmä korvasi Otavamedian räätälöidyn Leka-järjestelmän.

Lue lisää:
Otavamedia Oy

Otavamedian tuotteet ja palvelut