Jaicom Oy:n varautuminen koronavirukseen

Jaicom Oy on erittäin tietoinen koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöömme ja toimintaamme asiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä tilanteella ei ole suoraa vaikutusta Jaicomin tarjoamiin palveluihin. Seuraamme kuitenkin THL:n ja viranomaisten päivityksiä ja neuvoja minimoidaksemme mahdolliset vaikutukset lähitulevaisuudessa.

Jaicomilla on varautumissuunnitelma tartunnan leviämisen rajoittamiseksi. Kaikki yksiköt ovat suorittaneet riskinarvioinnit ja tunnistaneet kriittiset toiminnot. Olemme myös varmistaneet, että yrityksen IT-infrastruktuuri mahdollistaa henkilöstön etätyön tekemisen.

Kaikki järjestelmämme ovat täysin toiminnassa myös etätyötä tehtäessä. Henkilöstöllämme on pääsy tarvittaviin tietokantoihin ja sähköposteihin suojattujen VPN-yhteyksien avulla kotona työskennellessä. Varmistamme, että toimintamme jatkuu mahdollisimman sujuvasti.

Jaicom sallii työntekijöiden tehdä etätyötä viruksen leviämisen estämiseksi. Varotoimenpiteenä osa henkilöstöstä on jo siirtynyt etätöihin.

Jaicom on:
• kieltänyt työmatkat, mukaan lukien asiakastapaamiset. Palaverit ja yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin hoidetaan Teamsillä, sähköpostitse tai puhelimitse.
• ohjeistanut työntekijöitä seuraamaan, onko heillä akuutin hengityselinsairauden oireita ja ilmoittamaan niistä esimiehelleen sekä pysymään kotona, jos he ovat sairaita tai altistuneita.
• suositellut työntekijöilleen olemaan matkustamatta ulkomaille vapaa-ajallaan. Jos niin kuitenkin käy, työntekijän on työskenneltävä kotona 14 päivää matkan jälkeen, eikä hän ennen sitä saa tulla työpaikalle.