Jaicoms Serviceutbud bredast i Norden genom företagsfusion

LM Information Delivery har köpt Jaicom Oy:s hela aktiestock samt YAP Solutions Oy:s tidnings- och fritidsorganisationsaffärsverksamhet. Målsättningen är att skapa en internationellt konkurrenskraftig organisation vars syfte är att erbjuda såväl prenumerationstjänster som programvara för tidningshus. Samtidigt fusioneras iO Kustantajapalvelut Oy, vars ägare är LM Information Delivery, med Jaicom.

YAP:s förenings-, organisations- och tidningsaffärsverksamhets, iO kustantajapalvelut:s och Jaicoms kunder betjänas framöver under det gemensamma namnet Jaicom Oy. Genom den nya organisationen flyttas personalen över till Jaicom varefter Jaicom har ca 50 anställda. Jaicoms nuvarande verkställande direktör Jorma Ainassaari fortsätter i sin uppgift.

”De nu utförda organisationsarrangemangen är ett strategiskt drag i företagets utveckling vilket möjliggör tillväxt såväl på den inhemska marknaden som internationellt. Synergieffekterna för de fusionerade företagen och deras affärsverksamheter är märkbara emedan företagens kundgrupper samt affärsverksamhetens utvecklingsmål stöder varandra. Därutöver kommer vi att kunna betjäna våra kunder med ett ännu mera omfattande serviceutbud än tidigare”, säger Jaicom Oy:s verkställande direktör Jorma Ainassaari.

I och med nämnda företagsköp förstärker Jaicom sin position på den nordiska marknaden genom att erbjuda Nordens mest heltäckande tjänsteutbud för tidningshus inkluderande bland annat datasystem, drifts- samt kundservicetjänster.

Ännu större satsningar på produkt- och serviceutveckling

Den nya organisationen möjliggör ännu större satsningar på produkt- och serviceutveckling än tidigare. Jaicoms målsättning är att i framtiden kunna erbjuda sina kunder ännu modernare samt utvecklingsvänliga tjänster och lösningar för hantering av prenumerationsregistret.

Jaicoms ägare, LM Information Delivery är ett av Finlands snabbast växande serviceföretag med dotterbolag förutom i de nordiska länderna även i USA, England, Sydafrika, Spanien och Holland. Den stabila och serviceinnovativa miljön som ägarstrukturen innebär, möjliggör ännu bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft även på den internationella marknaden.

”Vår målsättning med dessa arrangemang är att skapa en ännu konkurrenskraftigare aktör, som i framtiden kan erbjuda ett ännu bredare tjänsteutbud även internationellt” säger LM Information Delivery´s verkställande direktör Janne Järvinen.