Jaicomin palveluvalikoima Pohjoismaiden kattavimmaksi yritysfuusion myötä

LM Tietopalvelut Oy on ostanut Jaicom Oy:n koko osakekannan sekä YAP Solutions Oy:n lehti- ja vapaa-ajan järjestöliiketoiminnan. Tavoitteena on luoda kustantajille tilaajapalveluita ja -järjestelmiä tarjoava kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija. LM Tietopalveluiden omistama iO Kustantajapalvelut Oy fuusioidaan samassa yhteydessä Jaicomiin.

YAP Solutions Oy:n lehti- ja vapaa-ajan järjestöliiketoiminta, iO Kustantajapalvelut ja Jaicom palvelevat asiakkaittaan jatkossa Jaicom Oy:n nimellä. Yritysjärjestelyiden myötä henkilöstö siirtyy Jaicomin palvelukseen ja jatkossa Jaicom työllistää noin 50 henkeä. Jaicomin nykyinen toimitusjohtaja Jorma Ainassaari jatkaa tehtävässään.

”Nyt tehdyt yritysjärjestelyt ovat strateginen askel Jaicomin kehittämisessä, joilla mahdollistetaan yrityksen kasvu sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. Synergiaedut fuusioitavien yritysten kesken ovat merkittävät, kun yritysten asiakaskunta sekä liiketoiminnan kehitystavoitteet tukevat toisiaan. Lisäksi pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmalla palvelutarjoomalla”, kommentoi Jaicom Oy:n toimitusjohtaja Jorma Ainassaari.

Yrityskaupan myötä Jaicomin asema Pohjoismaisilla markkinoilla vahvistuu entisestään tuote- ja palvelutarjooman laajentuessa toimialan kattavimmaksi, sisältäen jatkossa muun muassa järjestelmä-, operointi- ja tilaajapalvelut kustantajille.

Entistä vahvempi panostus tuote- ja palvelukehitykseen

Yritysjärjestelyt mahdollistavat myös entistä vahvemman panostuksen tuote- ja palvelukehitykseen. Jaicomin tavoitteena on tarjota kustantajille jatkossa entistä edistyksellisempiä palveluita ja ratkaisuja julkaisutilausten hallintaan.

Jaicomin omistava LM Tietopalvelut on yksi nopeimmin kasvavista suomalaisilta palveluyrityksistä, jolla on tytäryritykset Pohjoismaiden lisäksi mm. Yhdysvalloissa, Englannissa, Etelä-Afrikassa, Espanjassa ja Hollannissa. Vakaa ja palveluinnovaatioihin keskittynyt yritysomistus mahdollistaa Jaicomille entistä paremmat toimintaedellytykset, kasvun ja kilpailukyvyn myös kansainvälisillä markkinoilla.

”Tavoiteenamme on näillä yritysjärjestelyillä rakentaa entistä kilpailukykyisempi toimija, joka pystyy jatkossa tarjoamaan entistä laajemman palveluvalikoiman kustantajille myös kansainvälisesti”, kommentoi LM Tietopalveluiden toimitusjohtaja Janne Järvinen.