NWT har startat VF och Karlstad Tidningen i Kayak

Efter NWT:s köp av tidningarna Värmlands Folkblad och Karlstads Tidningen, så har dessa konverterats från Leissners WebAbo till Kayak. Dessa nya titlar körs i samma databas som övriga NWT-titlar.

Starten för dessa titlar i Kayak var den 25 april 2017.