Kayak kokonaisuudessaan tuotantoon Otavamedian aikakauslehdissä

Kayak-järjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön Otavamedian aikakauslehdissä vuosien 2017-2019 aikana. Viimeinen käyttöönottovaihe toteutettiin onnistuneesti kesäkuun 2019 alussa, jolloin viimeisetkin konversion kautta tuotavat tilaukset siirtyivät Kayakiin.

Otavamedian hankepäällikkö Jaana Nyström kertoo taustoista ja tapahtumista näin:

”Otavamedian edellisen tilaustenkäsittelyjärjestelmän moottorina toimi räätälöity legacy-järjestelmä Leka. Mahdollisuudet sen kehittämiseen vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita olivat tulleet tiensä päähän. Otavamedian muita järjestelmiä oli jo uudistettu ja uudistettiin osana Kayakin käyttöönottoa ja sitä kautta integroituvuus ja modernit rajapinnat olivat uuden ratkaisun valinnassa ehdoton vaatimus.

Päädyimme tilausjärjestelmän valinnassa Jaicomin Kayak-järjestelmään, joka voidaan integroida osaksi kokonaisratkaisua niin, että kullakin osa-alueella voidaan käyttää siinä parhaiten toimivaa ja kustannustehokasta järjestelmää. Jaicomin referenssit sekä tuotteen että projektitoimitusten osalta antoivat luottamusta projektin onnistumiseen. Kayak-järjestelmä asennettiin Jaicomin tarjoamaan konesaliin, jolloin palvelimien ylläpito, varmistukset ja ohjelmistopäivitysten tekeminen jää Jaicomin vastuulle ja me voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme.

Uskomme lisäksi, että Kayak-tuotteen jatkokehittäminen ja ideointi yhdessä muiden Jaicomin asiakkaina olevien aikakauslehtikustantajien kanssa tuo kaikille mukana oleville etua sekä ominaisuuksien että kustannusten näkökulmasta.”

Jaicomin projektipäällikkö Aija Kurki kertoo käyttöönottoprojektista näin:

”Otavamedian arkkitehtuuri koostuu lukuisista eri järjestelmistä, joiden integrointi Kayakiin oli etukäteen arvioiden yksi haastavista tehtävistä. Toinen merkittävä osa-alue oli konversio, missä Otavamedian Leka-tietojärjestelmästä tuotiin tiedot Kayakin tietokantaan. Molemmista osa-alueista selvittiin hienosti ja käyttöönottojen vaiheistamisella taklattiin suuremmat tuotannolliset häiriöt.

Projektin aikana Kayak-järjestelmään kehitettiin uusia erityisesti aikakauslehtiliiketoiminnassa vaadittavia markkinointitoimintoja, kohdennettuja esitejakeluominaisuuksia ja tilaajalahjojen käsittelyä. Nämä uudet piirteet ovat uusien käyttöönottoprojektien ”suola”, koska niiden avulla järjestelmä kehittyy asiakaslähtöisesti ja liiketoimintavaatimuksia aidosti vastaavaksi.

Yhteistyö Otavamedian kanssa sujui loistavasti ja projektissa esiin tulleet haasteet ratkaistiin hyvässä hengessä. Onkin mukava toivottaa myös Otavamedia osaksi Jaicomin Kayak-perhettä.”

Otavamedia kustantaa Suomessa 25 yleisöaikakauslehteä sekä tuottaa useita asiakas- ja henkilöstölehtiä ja lukuisia verkkopalveluja. Kayak-järjestelmä korvasi Otavamedian räätälöidyn Leka-järjestelmän.

Lue lisää:
Otavamedia Oy

Otavamedian tuotteet ja palvelut


Kayak tuotantoon Viestilehdissä

Kayak-järjestelmä otettiin Viestilehdillä onnistuneesti käyttöön kesäkuun 2019 alussa. Viestilehdet Oy julkaisee yhtä valtakunnallista sanomalehteä ja kolmea aikakauslehteä. Valtakunnallinen sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus on Suomen toiseksi luetuin tilattava sanomalehti. Kayak-järjestelmä korvasi Anygraafin Cprofit-järjestelmän.

Viestilehdet Oy:n myyntijohtaja Petri Nummisen kommentit valintaperusteista ja käyttöönottoprojektista:

”Tavoitteenamme oli uudistaa tietojärjestelmämme vastaamaan digitalisaation ja markkinoinnin vaatimuksiin uusissa kanavissa unohtamatta kuitenkaan tilausmarkkinoinnin perustarpeita. Järjestelmän valintaperusteena oli lisäksi hyvä integroituvuus, jotta samaan aikaan muut Viestilehdissä uudistettavat ratkaisut saadaan toimimaan hyvin yhdessä osana kokonaisuutta. Myös mahdollisuudet eri operatiivisten toimintojen automatisointiin olivat tärkeitä valintaperusteita. Parhaiten näihin vaatimuksiin vastasi Jaicomin Kayak-järjestelmä. Kayakin laaja käyttäjäkunta ja Jaicomin näytöt käyttöönottoprojektien onnistuneista toteutuksista painoivat myös vaakakupissa. Itsekin jo aiemmin aivan vastaavassa käyttöönottoprojektissa mukana olleena olin jo hyvin luottavainen projektin onnistumiseen. Käyttöönottoprojekti sujuikin hyvin suunnitelmien mukaisesti aikataulussa ja budjetissa. Jatkossa pääsemme muiden Jaicomin asiakkaiden kanssa kehittämään Kayakia edelleen ja samalla hyötymään muissa projekteissa tehtävästä kehityksestä”.

Jaicomin projektipäällikkö Aija Kurki kertoo käyttöönottoprojektista näin:

”Viestilehtien käyttöönottoprojekti oli etukäteen arvioiden selkeä ja vaadittavan lisäkehityksen määrä oli suhteellisen pieni. Konversio eli tietojen siirtäminen edellisestä järjestelmästä Kayakiin oli tässäkin käyttöönottoprojektissa se kriittinen tehtävä. Konversion huolellinen suunnittelu ja testaaminen tuottivat tavoitteen mukaisen onnistuneen lopputuloksen. Myös avainhenkilöiden sitoutuminen ja tiukka projektiohjaus puolin ja toisin varmistivat toivotun lopputuloksen. Toivotamme Viestilehdet tervetulleeksi Kayakin käyttäjien joukkoon”.

Lue lisää:

Viestilehdet Oy

Maaseudun Tulevaisuus

Koneviesti

Aarre


Uusia asiakkaita

OlutPOSTI Media Oy allekirjoitti tammikuussa 2018 Kayak Customer Service -sopimuksen. Sopimus sisältää Kayak Asiakaspalvelun sekä Kayak Cloud -palvelun. Tuotanto käynnistyi 1.3.2018.

Karjala Lehti Oy on kesäkuussa 2018 allekirjoittanut Kayak Cloud -palvelusopimuksen. Sopimus sisältää Kayak Asiakashallintajärjestelmän lisäksi Kayak Kassavirran pankkipalvelut. Tuotanto käynnistyi kesäkuussa 2018. Myöhemmin syksyllä Karjala Lehti otti tuotantoon myös Kayak Plus SMS -laajennuksen.

Viestipantterit Oy Uuraisilta allekirjoitti Kayak Cloud -palvelusopimuksen kesäkuussa 2018. Sopimus sisältää Kayak Asiakashallintajärjestelmän lisäksi pankkipalvelut ts. Kayak Kassavirran avustavan kirjanpidon. Tuotanto käynnistyi syyskuun alussa.

Toivotamme kaikki kolme lämpimästi tervetulleiksi Kayak-järjestelmää käyttävien joukkoon!


Kayak tuotantoon Russmediassa Itävallassa

Russmedia GmbH:n Kayak-käyttöönottoprojektin ensimmäinen vaihe päättyi onnistuneesti tuotantokäytön aloittamiseen vuoden 2017 lopulla. Russmedia on Itävallan Schwarzachissa pääkonttoriaan pitävä kansainvälinen mediatalo. Russmedia on perinteisen printti- ja jakeluliiketoiminnan lisäksi erittäin aktiivinen uusien tekniikoiden hyödyntämisessä. Russmedialla on noin tuhat työntekijää ympäri Eurooppaa.

Bernd Heregger, Russmedian omistaman Vorarlberg Mail-jakeluyhtiön johdosta kommentoi:
”Otimme tietoisen riskin valitsemalla järjestelmätoimittajan, jolla ei ole vakiintunutta toimintaa Saksan markkinoilla. Jaicomin kokemus, asiantuntevuus ja paineensietokykyinen projektitiimi yhdessä oman intensiivisen testauksemme kanssa mahdollistivat menestyksekkään käyttöönoton. Meillä ei ollut ainuttakaan häiriötilannetta tuotannon aloituspäivänä. Kayakin skaalautuvuus, monipuolisuus ja koko projektiryhmän sitoutuminen auttoivat nopeaan ja sujuvaan järjestelmävaihtoon. Olemme erittäin tyytyväisiä, mitä tiivis yhteistyö Jaicomin kanssa on tuottanut ja mitä hyötyjä Kayak-järjestelmä meille tuo. Joten olemme varmoja siitä, että myös seuraava projektivaihe etenee onnistuneesti.”

Jaicomin projektipäällikkö Aija Kurki kertoo:
”Projekti uudella markkina-alueella on jännittävä haaste. Alusta alkaen oli kuitenkin selvää, että Russmedian ammattitaitoisen ja sitoutuneen tiimin ansiosta projekti onnistuu. Verrattuna muihin, saman kokoluokan projekteihin, tämä poikkesi todella paljon aikaisemmista: sisältyihän projektiin Kayakin lisäksi jakajahallinta ja uudet kolmannen osapuolen integraatiot uudessa liiketoimintaympäristössä ja vielä uudella kielialueella. Projektin aikana koettiin monenlaisia yllätyksiä, mutta ne kaikki saatiin taklattua sekä Russmedian että Jaicomin tiimien sinnikkäällä ja kovalla työllä. Olemme iloisia, että voimme jatkaa työtä Russmedian kanssa. Projektin seuraavissa vaiheissa tehostamme Kayakin käyttöä uusilla ominaisuuksilla.”

Lue lisää Russmediasta


Käyttäjäpäivät Göteborgissa

Jaicom AB:n järjesti käyttäjäpäivät Göteborgissa 18.–19. lokakuuta 2017. Paljon kiitosta saanut tapahtuma keräsi paikalle suurimman osan ruotsalaisista asiakkaistamme.

Jaicom Oy:n toimitusjohtaja Jorma Ainassaari oli myös paikalla. Puheenvuorossaan Jorma kertoi keväällä 2018 voimaan tulevasta tietosuoja-asetuksesta ja miten Jaicom on varautunut vastaamaan uuden lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi Jorma kertoi seuraavasta Kayak-järjestelmän kehitysversiosta ja sen edistymisestä.

Jaicomin ruotsalainen partneri Compost AB oli kutsuttu mukaan esittelemään omaa tuotettaan Carma-järjestelmää. Carma on integroitu Jaicomin Kayak-järjestelmään ja sen avulla kustantajat voivat lähettää automatisoituja markkinointiviestejä asiakkailleen esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Kivra on digitaalinen postilaatikko -palvelu, jolla on Ruotsissa yli 1,6 miljoonaa käyttäjää. Jaicomin partnerit Samurajdata AB ja MediaService i Kristianstad AB esittelivät käyttäjäpäivillä mahdollisuutta lähettää tilauslaskuja asiakkaille Kivran avulla.
Tilaisuudessa käytettiin myös paljon aikaa tuoreimpien Kayak- ja KayakLite -versioiden demoamiseen. Lisäksi esiteltiin Kayak-järjestelmää täydentäviä lisäominaisuuksia, joita asiakkaillamme on mahdollisuus hankkia.


Tietosuoja-asetuksen vaatimat järjestelmämuutokset

Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus asettaa rekisterinpitäjille uusia velvoitteita.

Jaicom ryhtyi keväällä 2017 tarvittaviin toimenpiteisiin tietosuojakäytänteiden saattamiseksi tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaiseksi. Vaaditut järjestelmämuutokset on nyt tehty Kayak Asiakashallintajärjestelmään ja uudet ominaisuudet ovat mukana seuraavassa järjestelmäpäivityksessä.

Tuleva lainsäädäntö tuo päivitystarpeita myös rekisterinpitäjien lakisääteisiin selosteisiin. Jaicom tulee opastamaan asiakkaitaan tilaustietokantoihin ja rekistereihin liittyvien tietosuojaselosteiden päivityksessä tulevan talven aikana.


Vahvistusta myyntitiimiimme

Jaicomin emoyhtiön LM Tietopalvelut Oy:n asiakkuuspäällikkö Kimmo Laine toimii nykyisin myös Jaicomin myyntitiimissä.

Kimmo on jo monelle kustantajalle tuttu mies. Hän on hoitanut viimeiset neljä vuotta LM Tietopalveluiden kustantajasopimuksia ja myynnillistä yhteistyötä, niin lehtiliiketoiminnan kuin sähköisten ePress- ja eMagz-tuotteiden osalta. Kaupallisen ja teknisen taustan omaavana Kimmo tulee olemaan hyvä tuki niin Kayakin nykyisten, kuin tulevienkin tuotteiden myynnissä ja niiden kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa.


Mariefreds Tidning vaihtoi Kayakiin 01.08.2017

Ruotsalainen Mariefreds Tidning otti Kayak SaaS -palvelun tuotantoon heinäkuussa 2017. Konversio tehtiin Jaicomin TID2000–järjestelmästä. Mariefreds Tidning hoitaa myös Tidningen Gränslöst -lehden tilauksia ja molemmat ovatkin nyt samassa tietokannassa. Gränslöst aloitti Kayak SaaS-palvelun lokakuussa 2016.


NTM käyttää nyt Kayakia 18.5.2017

Kahdellatoista lehtinimikkeellään NTM on Jaicom AB:n merkittävimpiä asiakkaita. Aikaisemmin yrityksen 11 lehtinimikettä toimivat TID2000 -ympäristössä. Enköping-Posten, jonka NTM osti vuodenvaihteessa 2016-2017, käytti Kayak-järjestelmää aikaisemmin NWT:ssä.

NTM:n Kayak-projekti alkoi vuoden 2016 lopulla ja käyttöönotto eteni neljässä vaiheessa. Ensin vuorossa olivat Gotlannin sanomalehdet ja UNT, jotka vaihtoivat järjestelmää 22. helmikuuta. Sen jälkeen siirtyi Enköpings-Posten puolivälissä maaliskuuta. Östgöta Media oli valmis aloittamaan puolivälissä huhtikuuta, ja lopulta Norrlandin sanomalehdet (NK, NSD ja PT) siirtyivät Kayakiin toukokuun 18. päivä.

Projekti on edennyt suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti.

NTM on valinnut Kayak SaaS -ratkaisun dedikoidulla palvelimella. Kaikki lehdet operoivat yhteisessä tietokannassa. NTM:lla on peruskäyttäjälisenssien lisäksi myös Kayak Lite käytössä.


NWT:n VF ja Karlstad Tidningen Kayakiin

NWT:n ostettua Värmlands Folkbladin ja Karlstad Tidningenin nämä lehdet on konvertoitu Leissnerin WebAbosta Jaicomin Kayak-järjestelmään. Nämä uudet nimikkeet käyttävät samaa tietokantaa kuin muutkin NWT:n nimikkeet.

VF ja Karlstad Tidningen ottivat Kayak-järjestelmän tuotantoon 25. huhtikuuta 2017.